Økonomi

Når medarbejderne skal af sted på kurser og efteruddannelse, er det altid godt at vide, hvilke udgifter der er forbundet hermed.

På alle VUC’s ordinære tilbud er det muligt at søge SVU til delvis dækning af lønudgifterne, hvis medarbejderen er ufaglært eller kortuddannet.

Hvis I ønsker at gøre brug af vores øvrige kursustilbud, vil det også i visse tilfælde være muligt at søge SVU.