Videoer om hjælpemidler og nyttige links

Se videoer med Vitreoplæsning, scannermus, diktering fra smartphone til computer

Sådan fungerer din hjerne

IT-Café VUC Roskilde - Facebook

Forældre til ordblinde børn - Facebook

etlivsomordblind

www.hto.nu – info om undervisningssteder og ansøgning om it-hjælpemidler.

http://www.nyt-mod.dk Cd om at være ordblind.

http://www.youtube.com/user/notabib/featured Kanal på youtube fra NOTA med videoer om at være ordblind.

http:/bmhandicap.dk Om støttemuligheder, hvis man er i job eller ledig.

http://laes.hum.ku.dk/om_ordblindhed Om Ordblindhed fra Center for Læseforskning, Københavns Universitet 

Forældrerådgivningen

Forældrerådgivningen tilbyder anonym og gratis rådgivning til alle, der har spørgsmål, der omhandler et barns skolegang.

Forældrerådgivningen er en uvildig rådgivning, der er oprettet af Skole og Forældre og finansieret via et driftslignende tilskud på Finansloven.

http://foraeldreraadgivningen.dk/

 

Ordblinde/dysleksiforeningen

Brugernes interesseorganisation. Tilbyder rådgivning og mange andre aktiviteter for ordblinde børn og voksne i hele landet

https://www.ordblindeforeningen.dk/

 

Hjælp til Ordblinde

En oversigtshjemmeside over, hvilken støtte man kan få som voksen ordblind

www.hto.dk

NOTA

Natonalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Ordblinde kan indmeldes og få gratis lydbøger og meget andet. www.nota.dk

NOTAs har produceret mange film om ordblindhed og hvad man kan gøre: https://www.youtube.com/user/notabib/featured