Individuel kompetencevurdering

Individuel kompetencevurdering

 VUC Roskilde tilbyder individuel vurdering af dine kompetencer. Du kan via en kompetencevurdering søge anerkendelse for dine samlede kvalifikationer, viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet. Har du fx opholdt dig i Spanien og skal bruge en formel vurdering af dit Spanskniveau, kan vi tilbyde en vurdering af om dine kompetencer svarer til Spansk på B-niveau på Hf.

Anerkendelsen af kompetencerne kan man på VUC søge i forhold til de fag og niveauer vi tilbyder undervisning i. Du kan dog ikke søges kompetencevurdering for en hel adgangsgivende eksamen.

På VUC Roskilde dækker vi fagene dansk, matematik og engelsk fra G-A niveau.. Derudover kan vi også tilbyde kompetencevurdering i alle de obligatoriske fag på hf-enkeltfag og en lang række valgfag.

Spørg, hvis du er i tvivl om vi tilbyder kompetencevurdering i netop det fag du gerne vil have papir på.

 En kompetencevurdering skal altid foretages af det VUC du bo tættest på. Det er kun på VUC Roskildes afd. i Køge og Roskilde, at man kan blive kompetencevurderet. Bor du tættere på vores afdeling i Greve, hvor vi ikke tilbyder, skal du kontakte en af de to andre afdelinger.

Det er gratis at få foretaget en individuel kompetencevurdering.

 Hvordan foregår individuel komptencevurdering på VUC Roskilde?

  • Indledende samtale og vejledning. Book gerne en tid via vores hjemmeside her: http://www.vucroskilde.dk/tilmeldvejledning/book-en-tid/                 Ved vejledningen udarbejder vi en vurderings- og tidsplan – du vil blive præsenteret for lærerplan for de/det fag du ønsker kompetencevurdering i, og du vil blive instrueret i at udfylde et CV fra www.minkompetencemappe.dk
  • Dokumentation indsamles - du har selv ansvaret for at dokumentere dine kompetencer, fx i form af kursusbeskrivelser, deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, foreningsledere o.l. og at aflevere dit CV fra ”minkompetencemappe”.
  • Kompetencerne afprøves - gennem samtale og test eller opgaveløsning
  • Vurdering og evt. anerkendelse

 Ender du med at få dine kompetencer anerkendt i et fag på et givet niveau, så få du tilsendt et individuelt kompetencebevis til din e-boks. Et sådan bevis indeholder ikke en karakter, men alene en udtalelse om at man har kompetencer svarende til et bestemt niveau i et fag.

Har du spørgsmål til kompetencevurdering kan du skrive til:

Roskilde afd:   Morten Bøgetoft rbo@vucorskilde.dk                                                                                                                                                             Køge afd:        Ove Christiansen koc@vucroskilde.dk