Krav til fuld Hf via enkeltfag

Mindst et af fagene skal være enten idræt, billedkunst, mediefag, drama eller musik på C-niveau. *Krav til fuld HF via enkeltfag  

 
Obligatoriske fag Valgfag

 Dansk A                                                                   

 4-5 valgfag

Mindst et af fagene skal enten være idræt, billedkunst, mediefag, drama eller musik på C-niveau*

 

Eksempel 

Musik 0-C       

Matematik C-B

Biologi C-B

Fysik 0-C

Ex. Samfundsfag C-B

 Engelsk B

 Matematik C

 Historie B

Større skriftlig opgave

Skrives i et til to fag efter eget valg, dog på min. B-niveau.

      

 Samfundsfag C

 Religion C

 Biologi C

 

Eksamensprojekt

Skrives i 2-3 fag efter eget valg og afsluttes med mundtlig eksamen.

 Kemi C

 Geografi C

 

 

 * Du kan se hvilke valgfag vi udbyder på vores tre afd. i vores webshop eller kontakte vores studievejledere.

Denne udgave af en fuld eksamen har ”alm. fagpakke”. Det vil sige at den giver adgang til og med de mellemlange uddannelser. Vil man have adgang til de lange videregående uddannelser skal man have en ”udvidet fagpakke”. Det indebære at man skal have to fag/niveauer mere. Et på A-niveau og et på B-niveau. Du kan forhøre dig mere om det hos vores studievejledere.