Livsanskuelse

Livsanskuelse - AVU

Livsanskuelse - Niveau D er et dannelsesfag, der beskæftiger sig med de eksistentielle problemstillinger, der udspringer af menneskets tilværelse. Faget inddrager filosofiske, religiøse og samfundsmæssige synsvinkler på menneske, samfund og kultur.

Faget livsanskuelse har fokus rettet mod tilværelsens etiske aspekter ud fra spørgsmål som: Hvad karakteriserer et personligt og ansvarligt liv? Hvordan kan man argumentere for en forestilling om det gode samfund? Hvad mener forskellige religioner om etik og livets mening? Hvordan kan man forholde sig til de bioteknologiske forandringer, der sker i nyere tid, fx organtransplantation og brug af stamceller?

Faget inddrager i et vist omfang historiske tanker og ideer til belysning af menneskets nutidige livsvilkår.

Niveau D – 60 timer

Kursisten vil lære at kunne

  • udpege og beskrive eksistentielle og etiske problemstillinger
  • gøre rede for filosofiske, religiøse og samfundsmæssige teorier
  • gøre rede for livsanskuelsers betydning for mennesker, samfundet og forskellige kulturer
  • udtrykke en viden om og forholde sig til demokrati og menneskerettigheder
  • vurdere argumenter, der bygger på forskellige værdigrundlag
  • sammenligne forskellige livsanskuelser – historisk og nutidigt

Livsanskuelse slutter med en mundtlig prøve. Der gives én karakter.