Idræt

Idræt

Idræt D er på 60 timer

Faget idræt tager udgangspunkt i den fysiske aktivitet og inddrager viden fra natur- og sundhedsvidenskabelige samt humanistiske og samfundsvidenskabelige områder.

Faget giver indsigt i den fysiske aktivitets betydning for sundheden i bredeste forstand. Fysisk aktivitet og viden giver erfaringer med kropsbeherskelse og ved inddragelse af teori skaber faget forståelse for idrættens værdier.

Formålet med undervisning i idræt er

 • at fremme kursisternes lyst og motivation til fysisk udfoldelse.
 • at kursisterne gennem alsidige idrætslige oplevelser opnår en basisviden om motion og sundhedsfremmende livsstil, og dermed en forståelse for idrættens bidrag til udvikling af personlig identitet og sociale kompetencer
 • at kursisterne udvikler kompetencer, der sætter dem i stand til at kunne vurdere sammenhæng mellem kost, motion og livsstil og til at diskutere forskellige idrætsaktiviteter og deres kvaliteter.

Kursisten skal kunne

 • indgå i en vifte af forskellige fysiske aktiviteter
 • afsøge egne fysiske og mentale muligheder og begrænsninger
 • indgå i forskellige typer af samarbejdsrelationer.

Kursisterne skal have viden om

 • de grundlæggende former for træningslære indenfor kondition, styrke og koordination
 • fysiologiske test
 • grundprincipperne for opvarmning og afspænding.
 • Fokusområdet motion og sundhedsfremmende livsstil

Kursisterne skal

 • udvikle forståelse for sammenhængen mellem kost, motion og livsstil
 • kunne diskutere og vurdere forskellige idrætsaktiviteter og deres kvaliteter
 • kunne analysere og vurdere forskellige motionsformer ud fra en personlig målsætning, således atderes forudsætninger for til- og fravalg styrkes
 • udarbejde en træningsdagbog, til brug for refleksion over egen træning
 • have indsigt i betydningen af relationen mellem livsstil og samfundsressourcer.

Idræt slutter med, at der afholdes en kombineret mundtlig og praktisk prøve.

Der gives en karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens præstation.