Fransk

Fransk

Basis 60 timer

Kursisten vil lære at kunne

 • udtrykke sig med en nogen lunde forståelig udtale og intonation
 • anvende et tilstrækkeligt ordforråd om genkendelige emner
 • anvende enkelte faste udtryk og vendinger
 • stave enkle ord og udtryk
 • anvende enkel sætningsopbygning

Basis slutter med en kort dialog på fransk mellem lærer og kursist om et emne, der har været behandlet i undervisningen. Kursistens præstation evalueres af læreren i en samtale med kursisten.

Niveau G 105 timer

Kursisten vil lære at kunne

 • udtrykke sig med nogenlunde forståelig udtale og intonation
 • anvende et enkelt ordforråd inden for nære og kendte emner
 • anvende hensigtsmæssige faste udtryk inden for nære og kendte emner
 • anvende et grundlæggende kendskab til sprogets sætningsopbygning
 • skrive enkle, forståelige og sammenhængende sætninger

Niveau G slutter med en mundtlig prøve. Der gives én karakter.

Niveau F 45 timer

Kursisten vil lære at kunne

 • udtrykke sig med en forståelig udtale og intonation
 • anvende et centralt ordforråd inden for kendte emner
 • anvende ofte forekommende vendinger og faste udtryk
 • anvende viden om sprogets opbygning
 • skrive enkelt og nogenlunde sammenhængende om et kendt emne

Niveau F slutter med, at kursisten forbereder en præsentation på fransk om et selvvalgt emne. Præsentationen efterfølges af en uddybende samtale mellem kursist og lærer og evt. medkursister. Kursistens præstation evalueres af læreren i en samtale med kursisten.

Niveau E 45 timer

Kursisten vil lære at kunne

 • udtrykke sig med en udtale og en intonation, der gør sproget klart og forståeligt
 • anvende et centralt ordforråd inden for kendte emner
 • anvende ofte forekommende vendinger og faste udtryk
 • anvende viden om sprogets opbygning
 • anvende et forståeligt fransk
 • skrive om et kendt emne i et enkelt, forståeligt og nogenlunde sammenhængende form

Niveau E slutter med at, kursisten forbereder en præsentation på fransk om det valgte emne. Præsentationen efterfølges af en uddybende samtale mellem kursist og lærer og evt. medkursister. Kursistens præstation evalueres af læreren i en samtale med kursisten.

Niveau D 45 timer

Kursisten vil lære at kunne

 • udtrykke sig med en udtale og intonation, der gør sproget klart og forståeligt
 • udtrykke sig mundtligt og skriftligt i et enkelt, forståeligt og sammenhængende
 • sprog inden for udvalgte almene emner
 • anvende ofte forekommende faste udtryk og idiomatiske vendinger
 • anvende de grundlæggende principper vedrørende sprogets opbygning
 • skrive i et enkelt, forståeligt og sammenhængende sprog om almene emner
 • afpasset læser og formål

Niveau D slutter med en skriftlig og en mundtlig prøve. Der gives én karakter for hver prøve.