Billedkunst

Billedkunst

Billedkunst D - 60 timer

Vi bliver alle præsenteret for en stadig stigende strøm af billedmæssige udtryk – gennem medierne, gennem reklameverdenen, i gadebilledet og ikke mindst som informationsmateriale i alle varianter.

Samtidig øges mængden af kunst, idet der bliver flere og flere, der interesserer sig for billedmæssige og kunstneriske udtryksformer.

Det medfører et øget behov for at kunne sortere, prioritere og forstå de budskaber, vi dagligt modtager og påvirkes af. Samtidig øges behovet for selv at kunne kommunikere gennem billedsprog – at knække den billedmæssige kode.

Kursisten vil lære at kunne

  • forstå og bruge billedsprog som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel
  • udvikle teoretisk forståelse af kunst og kulturens billedformer
  • blive stimuleret og inspireret til øget personlig oplevelse og æstetisk udfoldelse

Der kræves ingen forudsætninger.

Indhold

Undervisningen er bygget op omkring temaerne: flade og rum, og vi arbejder både med egne og andres produkter. Du skal selv være produktiv, og i din egen produktion vil indgå: tegning, maleri og skulptur.

Vi arbejder med fagets faglige begreber i både teori og praksis: fx farvelære, billedkomposition og billedanalyse.

Teoretiske begreber så som motivvalg, kunstens virkemidler og kunsthistorie vil vi inddrage som en integreret del i forhold til både egne og andres produkter.

Vi vil besøge museer og gallerier af relevant og inspirerende karakter, og vi vil bruge internettet som en kilde til søgning af oplysninger om udstillinger og kunstnere.

Der kan forekomme hjemmearbejde af både praktisk og teoretisk karakter.

Prøven er mundtlig. Kursisten laver en udstilling af egne produkter, som repræsenterer alle de områder, der er arbejdet med i årets løb. Med udgangspunkt i udstillingen perspektiverer kursisten til de faglige begreber, temaer og synsvinkler, der er repræsenteret i faget. Der gives en samlet karakter.