AVU skemaer

Du kan se vores skemaer og undervisningstilbud i webshoppen. Klik her.

(Hvis du vil vide noget om vores undervisningstilbud til ordblinde skal du henvende dig til ordblindeafdelingen)