9.-10. klasse for ordblinde

En helt unik mulighed for dig, som er ordblind og aldrig fik taget folkeskolens afgangsprøve

Ordklassen er 9. og 10. klasse særligt tilrettelagt på små hold med færre kursister.

Alle kursister har mulighed for at låne en computer af skolen, og IT vil indgå som en del af undervisningen i alle fag.

Hvem:
For alle ordblinde over 18 år (er du endnu ikke fyldt 18 år, kan du deltage, hvis din kommune vil betale forløbet. Hør nærmere i vores studievejledning).

Undervisningen:

9. klasse:

  • dansk niveau G
  • matematik niveau G
  • engelsk niveau G
  • samfundsfag niveau G

10. klasse:

  • dansk niveau F-E-D
  • matematik niveau F-E-D
  • engelsk niveau F-E-D
  • samfundsfag niveau D

Desuden kan kursister på FED-niveauet vælge faget naturvidenskab.

Der er prøve i maj/juni 2017.

Desuden får du særlig ordblindeundervisning i fagene. Lærerne er specialuddannede og benytter IT-hjælpemidler i undervisningen. Undervisningen foregår i veludstyrede faglokaler.

Der er undervisning mandag til fredag mellem kl. 8.00 og 15.00 i Roskilde. Forløbet starter til august og slutter i juni 2016. Du får gennem forløbet vejledning og støtte i forhold til videre uddannelse. Du låner bøger af VUC.

Økonomi:

Kurset koster for 9. klasse 480 kr. For 10. klasse 840/960 kr. Du kan søge om SU, hvis du er over 18 år.

Husk ordblindetest:

For at blive optaget i vores særlige klasser for ordblinde, skal du være testet ordblind hos os, eller vi skal kunne godkende en test fra et andet undervisningssted.
Kontakt os i god tid inden studiestart - gerne før sommerferien - for at blive testet eller få godkendt din tidligere test.

HUSK: Selv om du ikke kan optages i vores ordblindeklasse, tilbyder vi forskellige typer læsestavestøtte til alle vores kursister.

Hvis du er interesseret i at gå i Ordklassen skal du kontakte Ordblindekoordinator Hanne Rasmussen.