Udbud af valgfag

Psykologi C
Samfundsfag B
Biologi B
Matematik B
Engelsk A
Tysk 0-B
Spansk 0-A

Hvis din fagpakke er C og B kan du vælge frit valgfag B.

Hvis din fagpakke er B og B kan du vælge frit valgfag 0-C.

Læser du på HF-Kult UNI kan du vælge frit fra hele fagpaletten.