Generelt om 2-årig HF

HF åbner døre til videregående uddannelser

2-årig HF åbner døre

HF er en 2-årig gymnasial ungdomsuddannelse, der giver dig adgang til både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser alt efter hvilken valgfagspakke du vælger.

I den 2-årige HF går du i faste klasser på vores afdeling i Roskilde centrum. Du vil du få mulighed for at vælge mellem en række spændende fagpakker. Du vil opleve at fagene arbejder sammen og tones i forlængelse af den linje du vælger.

Vi hjælper dig med at blive afklaret, så du er bedre rustet til dit valg af videregående uddannelse. Dette gør vi blandt andet igennem projekt/praktik perioder og i samarbejde med forskellige videregående uddannelser.

Ud over den løbende undervisning i fagene er der i hvert semester et projektforløb med fokus på at afklare og styrke dine faglige interesser, dit valg af videre uddannelse og job og dine studiekompetencer. Der vil også, i 2-4 semester være obligatoriske værkstedskurser som er skræddersyet til dine og dine klassekameraters behov.

På VUC ser vi mangfoldighed i kursisternes og medarbejdernes faglige, sociale og kulturelle baggrund som en styrke. 

Vi lægger vægt på rummelighed og mangfoldighed: her findes et fagligt voksenmiljø for kursister i alle aldersgrupper og med forskellige sociale baggrunde og kulturer. Vi møder hinanden med gensidig respekt og tolerance.

Det er gratis at tage en 2-årig HF.

Kom til hyggelig informationsaften torsdag den 24. januar kl. 17:00-19.00

Adresse: VUC Roskilde, Læderstræde 4, 4000 Roskilde - i kantinen.

Du kan høre om 2-årig HF og de forskellige linjer.

Der vil også være information om HF linjerne: Musik, Science, HF for ordblinde, pædagogpakke, sygeplejepakke.

Studievejlederne, kursisterne og lærerne glæder sig til at byde dig velkommen til Åbent hus aften.

Ingen tilmelding - bare mød op. 

Fag på den 2-årige HF

Obligatoriske fag:
Dansk A
Engelsk B
Matematik C

Faggrupper:
Naturvidenskabelig faggruppe - kemi C, geografi C, biologi C.
Kulturvidenskabelig faggruppe - religion C, samfundsfag C, historie B.

Obligatorisk valgfag
Idræt/musik/mediefag/drama/billedkunst C.

Fagpakker
Et fag på B-niveau og et på C-niveau
eller
To fag på B-niveau

En udvidet fagpakke giver adgang til lange videregående uddannelser.
Et fag på A-niveau og tre fag på B-niveau

Valgfag
Et fag på C-niveau eller B-niveau

Optagelseskrav

For at blive optaget på den 2-årige hf, er der en række optagelseskrav du skal opfylde. Alt efter om du kommer direkte fra 9. klasse, 10. klasse eller har modtaget anden undervisning på tilsvarende niveau, er der forskellige krav, du skal opfylde.

For at have retskrav på at blive optaget på den 2-årige hf-uddannelse direkte efter 9. klasse skal du:

  • Være vurderet uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse
  • Have aflagt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver med mindst 4,0 i karaktergennemsnit i de bundne prøvefag.
  • Have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 6.-9. klasse i folkeskolen eller anden undervisning, der står mål hermed
  • Have ansøgt via www.optagelse.dk

Opfylder du disse adgangsforudsætninger, har du krav på optagelse på en hf-uddannelse. Bemærk dog, at du ikke har krav på optagelse på et specifikt uddannelsessted.

For at have retskrav på blive optaget på den 2-årige hf-uddannelse direkte efter 10. klasse skal du i 2018:

  • Være vurderet uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse.
  • Have aflagt folkeskolens 10.-klasseprøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag
  • Have aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller have aflagt 10. klasseprøve i fysik/kemi i 10. klasse
  • Have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk eller anden undervisning, der står mål hermed, heraf det sidste år frem til folkeskolens afgangsprøver, og have aflagt enten 9.-klasseprøve efter udtræk efter 9. klasse eller 10.-klasseprøve både mundtligt og skriftligt efter 10. klasse
  • Have ansøgt via www.optagelse.dk

Optagelse efter Almen Voksenuddannlse (AVU)

Du har endvidere krav på optagelse, hvis du har bestået en række fag i almen voksenuddannelse (avu) og søger optagelse i den førstkommende termin, efter at du har bestået fagene. De fag, du skal bestå, er: dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik, alle på D-niveau. Desuden naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk, alle på G-niveau eller derover.

 Optagelse, der ikke sker i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse

Hvis du ønsker at starte på den 2-årige hf-uddannelse, men ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget efter en konkret vurdering. Det betyder også at du ikke har retskrav på at blive optaget. Du skal ansøge via www.optagelse.dk.

I vores vurdering lægger vi vægt på at du har kompetencer svarende til 10. klasse i fagene dansk, matematik og engelsk. Du skal endvidere have kompetencer i fysik/kemi eller naturvidenskab på 9. klasses niveau eller G-niveau. Du skal også have kompetencer i enten samfundsfag, historie, fransk eller tysk ligeledes svarende til 9. klasses niveau eller G-niveau.

Hvad kan du bruge en HF til?

Jeg læser Hf for at komme hurtigt videre. Efter VUC skal jeg læse videre på Absalon. Jeg vil gerne være SSP-vejleder, siger Laura Christensen, 18 år.
Jeg læser på den 2-årige Hf for at spare noget tid. Jeg vil gerne være ingeniør og arbejde med strøm og batterier. Det tror jeg er fremtiden, siger Andreas Michelsen, 23 år

Tilmeld dig nyhedsbrev om HF2

Vil du løbende have nyheder om den 2-årige HF? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder.

Vi opbevarer din mail sikkert og den bruges kun til nyhedsbrev om HF2. Den udleveres ikke til anden part.

Du er nu tilmeldt Hf2 nyhedsbrev

Formularen indeholder følgende fejl

  • {{validation.errorMessage}}