Skolestart

17.08.2018

Torsdag den 16. august kunne rektor Dorthe Jensen Lundqvist byde velkommen på første skoledag til en masse spændte nye elever. HF enkeltfag, AVU, tre nye 2-årige HF klasser (A,B,C) og Musikklassen samt pædagogpakke havde første skoledag.
HF klasserne, Musik og pædagog blev samlet til fælles velkomst og opstart i kantinen.
Dorthe fortalte om VUC og hvem vi er, samt hvad man kan bruge sin uddannelse til - også efter VUC.

Når man starter et nyt sted er det godt at få ansigt på hvem folk er, og her er blot nogle af de personer som de nye elever blev præsenteret for i dag: Rektor Dorthe Jensen Lundqvist, Vicerektor og HF uddannelseschef Lars Bretlau, Nanna Lund - uddannelsesleder HF2, Studieservicechef Heidi Rønnov Lund, Marie Wolter Bertelsen - uddannelsesleder ordblindeområdet, samt medarbejdere fra studieservice, studievejledningen, bogdepot og studiecenter.
Der er mange informationer på sådan en første dag og de vigtige ting vil helt sikkert blive gentaget.

Resten af dagen blev brugt på at klasserne lærte hinanden godt at kende. Der var kreative navnelege, rundvisning, rapelling ned af bygningen og quiz rundt på skolen.
Den nye musikklasse var på picnic med musikklassen på andet år.
Velkommen til alle - vi glæder os til et godt skoleår.