Læse- stavecenter

Det er gratis at blive testet om du er ordblind og det er gratis at gå til ordblindeundervisning

VUC Roskilde hjælper dig med at låne gratis hjælpemidler, blandt andet en IT-rygsæk.

Alle kursister testes inden de placeres på et hold for ordblinde. Kontakt os i læse-stavecenteret.

 • Hanne Rasmussen

  Hanne Rasmussen Ordblindevejleder- og koordinator

  Tlf. 29797097

  rhr@vucroskilde.dk

  Kontakt mig hvis du skal testes

 • Martin Richardt

  Martin Richardt IT- og ordblindekonsulent

  Tlf. 29797096

  rmr@vucroskilde.dk

 • Marie Wolter Bertelsen

  Marie Wolter Bertelsen Uddannelsesleder for ordblindeområdet og drifts-overenskomstparter

  Tlf. 30844375

  rmw@vucroskilde.dk

Ordblindelærere